Advies Commissie Nijpels

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de drie organisaties gezamenlijk bij demissionair staatssecretaris Dekker hebben ingediend. Hierin staat beschreven hoe renovatie van onderwijsgebouwen financieel en juridisch beter kan worden geregeld. Ook heeft de commissie geadviseerd om de bij gemeenten vrijvallende huisvestingslasten voor de huisvesting beschikbaar te houden. Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs moet worden versoepeld.

Enthousiaste reacties op advies Commissie Nijpels
De reacties op het advies van de Commissie Nijpels zijn positief en de uitgangspunten ervan worden breed gedragen. We zien over de gehele linie behoefte aan een nieuwe aanpak waarin renovatie – naast nieuwbouw en groot onderhoud – een aparte voorziening wordt en als zodanig in de wet wordt vastgelegd. Ook vindt de Commissie Nijpels dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de wet moet worden opgenomen als bindende basis voor de afspraken tussen gemeenten en scholen over nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud.

U kunt nu al diverse acties ondernemen om u voor te bereiden. Tijdens de zes regionale kennissessies die wij dit voorjaar organiseren nemen wij u mee in de verdere stappen. Om dieper op de materie in te gaan kunt u ook deelnemen aan de werktafel over het voorstel van de Commissie Nijpels. 

Lees hier de aanbiedingsbrief             Lees hier het voorstel