Chrit de Koning

Interim manager & adviseur
Steijl
06 - 513 483 32
chritdekoning@outlook.com

Waarom bent u ambassadeur voor de Green Deal Scholen?
"Ik ben ervan overtuigd dat - in goed onderling overleg - binnen het PO en VO nog veel te bereiken valt op het terrein van verduurzaming en klimaatbeheersing. Dit heeft een positief effect op het leerklimaat voor onze jongeren, maar levert ook een bijdrage aan een betere leefomgeving."

Wat is uw professionele achtergrond?
"Ik heb jarenlange ervaring in directie, bestuurs- en toezichthoudende functies binnen diverse onderwijssoorten (PO, VO, MBO en HBO). De laatste jaren ben ik vooral actief in primair en voortgezet onderwijs op het terrein van financiën, huisvesting en personeel. Voor het voortgezet onderwijs ben ik betrokken geweest bij het doorcendentraliseren van schoolgebouwen. De laatste jaren ben ik werkzaam als interim manager en adviseur. Daarnaast ben ik lid van de werkgroepen Bedrijfsvoering en Huisvesting binnen de VO-raad."

Chrit: "Door open en constructief overleg is er voor beide partijen veel voordeel te behalen."

Delen