Jean Eigeman

Bestuurlijk moderator
Culemborg
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
+31653280029
jean.eigeman@me.com

Waarom bent u ambassadeur voor de Green Deal Scholen?
"Omdat het belangrijk is kennis en ervaring in het veld te verbinden met mensen die hun omgeving duurzamer willen maken. Het schoolgebouw kan een leskist zijn. Het inspireert om mijn netwerk, mijn kennis van de praktijk te koppelen met bestuurders en directeuren die zelf iets willen en die naar goede praktijk zoeken."

Wat is uw professionele achtergrond?
"Professional voor de publieke zaak. Lange loopbaan in openbaar bestuur en publieke sector (onderwijs). Oud wethouder van Culemborg, oud Senator:Toezichthouder in het onderwijs (VO en PO). Bestuurlijk moderator netwerk GDO, focus op educatie, kennisontwikkeling en het faciliteren van maatschappelijk initiatief gericht op duurzame ontwikkeling.

Jean: "Maak gebruik van uw omgeving (ouders, buren, kinderen). Laat u niet afschrikken door regels, bepaal uw eigen koers. Kijk op een andere manier naar kosten en baten, er zijn nieuwe verdienmodellen te maken.."

Delen