Romy Schneider

Voorschoten
Stichting voor Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland
06 - 52 11 76 04
info@romyschneider.nl

Waarom bent u ambassadeur voor de Green Deal Scholen?
"De scholen die ik wil zien in Nederland zijn MOOI, GEZOND en BETAALBAAR. Dat zijn gebouwen waar leerkrachten graag les willen geven, waar kinderen les krijgen in een omgeving die perfect aansluit op de onderwijsvisie van de school en ouders in de rij zullen staan om hun kinderen aan te melden. Kortom gebouwen waar iedereen jaloers op is.
Kosten besparen op energie en verduurzaming van het gebouw zijn krachtige instrumenten om steeds dichter bij dit ideaalbeeld te komen. Want de meerderheid van de scholen scoort een dikke onvoldoende als het gaat om energiezuinigheid. Investeren in duurzaamheid levert op termijn weer geld op, omdat het gebouw zuiniger wordt.
Daarnaast biedt huisvesting niet alleen voor een school, maar ook voor de gemeente een uitstekende mogelijkheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid waar te maken door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn."

Wat is uw professionele achtergrond?
"Ik geef huisvestingadvies aan scholen. Met voor iedereen begrijpelijke procedures en stappenplannen help ik schooldirecteuren en besturen om een schoolgebouw  te creëren en te onderhouden dat helemaal past bij hun onderwijsvisie. Daarnaast ben ik lid van een schoolbestuur SKOON in het primair onderwijs en zie ik op deze manier de vragen en uitdagingen waar schoolbesturen tegenaan lopen van heel dichtbij.."

Romy: "Bewust worden van de (energie)verspilling en kijken hoe we die samen kunnen overwinnen."