Theo van Sommeren

Coördinator huisvesting en arbozaken
Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal
0487 - 54 10 22
t.vansommeren@spommaasenwaal.nl

Waarom bent u ambassadeur voor de Green Deal Scholen?
"Omdat bestuur en leerkrachten (basis-) onderwijs een voorbeeldfunctie hebben. Zij/wij moeten zorgen voor een gezonde toekomst, een gezonde aarde voor onze kinderen. Daar kan en wil ik als ambassadeur een steentje aan bijdragen.

Een heel mooie ervaring is de samenwerking met een dorpsinitiatief om zonnepanelen op een school te plaatsen, betaald door ouders en andere dorpsgenoten, verenigd in een coöperatie. Het bestuur van de coöperatie verzorgt jaarlijks een aantal energie- milieu-lessen. Daaruit is weer het recyclen van afval voortgekomen. Deze school is nu bijna afvalvrij én voorziet volledig in hun eigen stroomverbruik."

Wat is uw professionele achtergrond?
Ik heb 40 jaren les gegeven in het primair onderwijs.

Theo: “Maak het niet te ingewikkeld. Werk vanuit passie, vanuit je hart. Reken niet alles om in euro’s. Sommige zaken zoals werkplezier en gezondheid zijn niet (eenvoudig) in euro’s uit te drukken.”