Binnenmilieuscan Basisscholen

Een slecht binnenmilieu op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. In schoolgebouwen heeft met de name de luchtkwaliteit een sterk effect op het kortdurend verzuim (thuis zitten door een verkoudheid, griep e.d.). Uit diverse onderzoeken is bekend dat gebrekkige ventilatie de concentratie virussen en bacteriën (verantwoordelijk voor de overdracht van infectieziekten) in de lucht sterk verhoogt.

Daarom is binnen de Green Deal Scholen de Binnenmilieuscan Basisscholen ontwikkeld. Dit is een eenvoudig hulpmiddel dat bestaat uit een rapportageformulier en handleiding. Scholen in het primair onderwijs kunnen aan de hand hiervan op een laagdrempelige manier de binnenmilieukwaliteit van hun schoolgebouw monitoren. Wat de technische aspecten betreft – zoals de werking van het mechanisch ventilatie of klimaatsysteem – kan de school toetsen of het onderhoud volgens opdracht wordt uitgevoerd.

Contact helpdesk.png      Informatiebladen.png      

Beleid en afspraken maken.png       Energie besparen en opwekken.png       Binnenklimaat verbeteren.png       Financiering regelen.png