15 januari 2018

Beslisboom Verduurzaming Scholen - Negen integrale maatregelpakketten met kostenindicatie

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Met doordachte, doorgerekende, integrale maatregelpakketten. Meer weten? Op 7 februari is er een workshop!

beslisboom.pngNegen maatregelpakketten
De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met acht van de negen Maatregelpakketten kan worden voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Slim investeren
Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft vervolgens een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Meer weten? Volg de workshop!
Op 7 februari organiseren IVVD, Arcadis, Boot Advocaten en RVO.nl ’s middags een workshop over de Beslisboom. Met toelichting op de maatregelpakketten, praktijkvoorbeelden en informatie over contracteren, aanbesteden en financieren.

Green Deal Scholen
De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de Green Deal Scholen, en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant. De maatregelen en kosten zijn gebaseerd op deskundige informatie en ervaringen in de praktijk. Niet alleen voor schoolbesturen, ook voor marktpartijen en bijvoorbeeld Bouwagenda en Deltaplan biedt de Beslisboom een praktische aanpak.

Gratis beschikbaar
De Beslisboom Verduurzaming Scholen is gratis beschikbaar als online tool. U kunt hem hier downloaden.