14 december 2016

Eigentijdse kwaliteitseisen scholenbouw

Voor wie onderwijshuisvesting geen dagelijks werk is, is het soms moeilijk te doorgronden aan welke kwaliteitscriteria een onderwijsgebouw dient te voldoen. In de zomer van 2009 bracht toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol het advies ´Gezond en goed- Scholenbouw in topconditie´ uit. Met dit advies riep de Rijksbouwmeester kabinet op om opdrachtgevers in staat te stellen betere scholen te bouwen.

Één van de aanbevelingen die zij deed had betrekking op een fundamenteel knelpunt in de scholenbouw: de sterk verouderde Programma’s van eisen. Veranderingen in gebruik en technische mogelijkheden maakten het noodzakelijk opnieuw naar deze programma’s van eisen (en hun bekostiging) te kijken. Inmiddels zijn er diverse hulpmiddelen verschenen, die grotendeels een antwoord geven op de vraag van destijds. Meest gebruikt zijn GPR Gebouw, het PvE Frisse Scholen en de Kwaliteitskader(s) Huisvesting (PO en VO).

Hulpmiddelen nader vergeleken

Om met de meest gebruikte hulpmiddelen aan de slag te gaan is de daarvoor benodigde expertise niet altijd aanwezig binnen het schoolbestuur. Om Schoolbesturen hierin bij te staan en hen te laten zien hoe deze hulpmiddelen voor projecten in te zetten zijn is er vanuit de Green Deal Scholen in samenwerking met W/E adviseurs een vergelijking van de hulpmiddelen gemaakt. Vooruitlopend op een binnenkort te verschijnen leeswijzer verscheen een artikel waarin deze hulpmiddelen reeds met elkaar worden vergeleken.

Het Artikel is te lezen in het Themanummer over Scholenbouw van het vakblad Stedebouw & Architectuur en hier te downloaden. In het artikel wordt gesproken over een leeswijzer. Deze zal binnenkort te vinden zijn op de online kennisportal van de Green Deal Scholen. Het Kwaliteitskader Huisvesting- basisonderwijs is doorontwikkeld als integraal Kwaliteitskader voor het Primair Onderwijs en vanaf nu te bekijken op de pagina van het Kwaliteitskader Huisvesting. 

Duurzaamheid verankeren in Programma van Eisen bij verbouw van scholen was nog nooit zo makkelijk! 

Naar het Kwaliteitskader Huisvesting