04 mei 2017

Energiewetgeving voor scholen         

“Leuker kunnen we het niet maken, wel overzichtelijker!”

Bent u als school volgens de wet verplicht om energie te besparen?  Met dit interactieve kompas ziet u precies welke wetten en regels van toepassing zijn op uw situatie. Voor schoolgebouwen gelden - net als voor andere eigenaars en gebruikers van gebouwen –wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing. De meeste VO scholen, en een deel van het PO, vallen onder het Activiteitenbesluit, en zijn verplicht energiemaatregelen te treffen. Het Platform Duurzame Huisvesting heeft een handige interactieve tool ontwikkeld die overzicht biedt in energiewetgeving.

Door de bomen het bos weer zien
Eigenaars en gebruikers van bestaande schoolgebouwen zijn volgens de Wet verplicht om energieverspilling te voorkomen, en in veel gevallen ook om energiebesparende maatregelen te treffen. Maar welke wetten en regels gelden er precies voor uw specifieke situatie? Met alle verschillende regels, uitzonderingen en vrijstellingen is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelde een interactieve tool die snel en gemakkelijk overzicht biedt in de wetgeving voor uw specifieke gebouw en uw specifieke organisatie: het Kompas Energiewetgeving. Het Kompas geeft uitleg over het Activiteitenbesluit, de verschillende soorten energie-audits, energielabels en installatiekeuringen. Er gelden andere regels voor grote of kleine verbruikers en voor verschillende gebouwen. Per gebouwcategorie gaat het Kompas in op regels, subsidiemogelijkheden, vrijstellingen en uitzonderingen en vindt u tips en hulpmiddelen. In samenwerking met de Green Deal Scholen is de tool nu ook voor PO en VO scholen te gebruiken. Handig voor schoolbesturen, gemeenten en onderwijshuisvestingsadviseurs. Met het Kompas Energiewetgeving ziet u door de bomen weer het bos!

kompas energiewetgeving scholen.jpg

Praktisch
Het Kompas Energiewetgeving is speciaal ontwikkeld voor weergave op gemiddeld tot groot scherm. Bekijk het Kompas dus via een desktop of laptop en maak gebruik van een goede internetverbinding. Het Kompas wordt continu aangevuld met nieuwe informatie. Naast onderwijs bevat het Kompas ook modules voor kantoren, retailvastgoed, zorgvastgoed,  en bedrijfshallen. Voor eventuele vragen over het Kompas kunt u contact opnemen met het Platform Duurzame Huisvesting via secretaris@platformduurzamehuisvesting.nl.  

Met vragen, opmerkingen en suggesties ten aanzien van de specifieke wetgeving kunt u terecht bij de desbetreffende ministeries. Wilt u zich laten adviseren welke energiebesparende maatregelen in uw situatie kunnen worden genomen? Maak dan gebruik van de subsidieregeling Verduurzaming Scholen

Klik op ‘start’ om direct aan de slag te gaan. 

Naar het Kompas