03 juli 2018

Evaluatie subsidieregeling Green Deal Scholen gestart

RVO-ws-1021x580.jpgGezonde, duurzame én betaalbare schoolgebouwen. Dat is wat de ministeries van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Milieu willen stimuleren. De afgelopen jaren zijn er verschillende programma's vanuit de overheid geweest om (bestaande) schoolgebouwen te verduurzamen en verfrissen. Schoolbesturen die deelnamen aan de subsidieregeling van de Green Deal Scholen (ministeries van BZK, OCW en I&W) ontvangen deze week een vragenlijst ter afsluiting van het Green Deal Scholen programma.

Met een korte vragenlijst wordt bij schoolbesturen die de subsidie toegekend kregen de subsidieregeling geëvalueerd. Daarnaast wordt bij schoolbesturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs ook de mening ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen op het terrein van het Klimaatakkoord (denk aan aardgasvrij bouwen) gepeild.

Vanuit de onderhandelingen van het Klimaatakkoord wordt door de ministeries momenteel nagedacht over verdere verduurzamingsmogelijkheden van onderwijsgebouwen. De opgebouwde kennis en expertise van de Green Deal Scholen zal daarin worden meegenomen.