22 juni 2016

Feestelijke oplevering klimaatneutrale school Plein Oost

Eén van de best presterende klimaatneutrale scholen is Plein Oost in Haarlem. Op woensdagmiddag 22 juni vindt de feestelijke, definitieve oplevering plaats. Na twee jaar intensieve monitoring van de gebouwprestaties en het finetunen van de technische installaties in het schoolgebouw blijkt dat Plein Oost ook echt garant staat voor een klimaatneutraal energieverbruik. Een klinkend resultaat.

Internationale belangstelling
De energievraag in de school is minimaal, dankzij onder meer drielaagsglas, LED-verlichting, warmteterugwinning uit ventilatielucht en een warmtepomp met warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem. Zonnecollectoren en zonnepanelen dekken deze minimale energievraag volledig. De zonnepanelen op het dak presteren zo goed dat deze zelfs energie terug leveren. In 2015 was het energieverbruik 104.000 Kwh en is er 108.000 Kwh opgewekt. De gebruikers van de school en stichting Spaarnesant zijn positief over het binnenklimaat en het energieverbruik. Het schoolgebouw trekt landelijk maar ook internationaal veel belangstelling. Vakblad Schooldomein besteedde in mei 2016 dan ook aandacht aan deze bijzondere prestatie.

Wilt u kennis en ervaring uit de eerste hand?
Directeur Bedrijfsvoering Jan Aalberts houdt zich voor Plein Oost (en andere scholen van stichting Spaernesant in Haarlem) dagelijks bezig met strategische huisvesting én duurzaamheid. Hij stelt zijn intensieve kennis graag ter beschikking aan scholen en gemeenten. Daarom is hij ambassadeur van de Green Deal Scholen. Hij komt ook graag bij u langs om meer te vertellen over welke stappen u kunt nemen om ook uw gebouw(en) gezond, duurzaam én betaalbaar te maken.