05 juli 2019

Innovatiepartnerschap verwezenlijkt Groene Droom: Hof van Twente krijgt twee duurzame kindcentra

PIANOo | Den Haag | Zuid-Holland

In onderwijsland wordt - met de gangbare procedures en binnen beschikbare budgetten - vrijwel nooit een schoolgebouw gerealiseerd dat aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. De gemeente Hof van Twente wil daar met zijn Groene Droom verandering in brengen. De ambitie is het realiseren van het meest duurzame project binnen Europa: de bouw, onderhoud en exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra. Met een innovatiepartnerschap doet de gemeente een beroep op de innovatiekracht van de markt. Clemens Volker, projectleider bij de gemeente Hof van Twente vertelt hoe het innovatiegerichte inkooptraject is doorlopen.

De uitdaging: demografische krimp vraagt om nieuwe oplossingen

De gemeente Hof van Twente is een gebied dat te maken heeft met demografische krimp. Dit heeft consequenties voor onder meer scholing en huisvesting. Door de daling van het aantal kinderen kampen sommige scholen in de gemeente met een leerlingentekort. Bovendien voldoet bestaande huisvesting niet altijd meer aan de eisen van de tijd. Daarom stelde het gemeentebestuur in 2013 een scholenvisie vast waarbij de gemeente is opgedeeld in zes kerngebieden. Per kern is gekeken wat de beste oplossingen zijn op het gebied van onderwijs. Zo ontstond in Markelo het plan een gemeenschappelijk Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren voor kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar. “Door het samenbrengen van disciplines als scholing, kinderopvang, consultatiebureau en kinderfysiotherapie richten we ons op het nieuwe leren om de kinderen beter voor te bereiden op de toekomst”, zegt Clemens Volker, projectleider bij de gemeente Hof van Twente.

Lees hier het volledige artikel