12 juli 2019

Huisvestingsvoorstellen PO-Raad opgenomen in klimaatakkoord

PO-raad | Utrecht | Utrecht

Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. De aangekondigde maatregelen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is gedaald ten opzichte van 1990. De PO-Raad is verheugd dat haar huisvestingsvoorstellen deel uitmaken van de plannen. Voor het primair onderwijs is de doelstelling van het klimaatakkoord echter alleen haalbaar als de overheid extra investeert in schoolgebouwen.

Je hoeft er niet voor te hebben doorgeleerd om het te begrijpen: Als schoolgebouwen in het huidige tempo blijven verduurzamen, dan halen we de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 bij lange na niet.

Voor de PO-Raad staat voorop dat een investering in het gebouw niet alleen goed moet zijn voor het klimaat, maar ook voor het onderwijs. Zo komt het tegenwoordig soms voor dat gebouwen zó goed geïsoleerd worden, dat de luchtkwaliteit in de school ernstig verslechtert. Het nemen van de juiste maatregelen, vraagt dus altijd om een zorgvuldige afweging tussen CO2-reductie en een kwaliteitsimpuls. Iedere euro kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Lees hier het volledige artikel