04 juli 2018

Innovatieprogramma voor aardgasvrije en frisse basisscholen gestart

Staat u op het punt een schoolgebouw duurzaam te renoveren? Heeft u de ambitie deze school daarbij ook aardgasvrij te maken? In dit nieuwe programma kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor de nieuwe innovatieregeling aardgasvrije scholen. Voor de regeling is dit jaar nog €3,5 miljoen beschikbaar. 

We leggen met dit programma een belangrijke basis voor de toekomst. Het maakt kennis niet alleen inzetbaar voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten. Opgedane kennis en ervaring met de Green Deal Scholen is ondersteunend aan dit innovatieprogramma. Platform31 en Ruimte–OK zijn gevraagd voor de uitvoering van dit innovatieprogramma 

In het persbericht dat vandaag is verschenen roepen Minister Ollongren en de VNG gemeenten, basisscholen en marktpartijen op om mee te doen aan pilots die zorgen voor meer kennis over het succesvol aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Lees hier het volledige persbericht van het ministerie van BZK!

Meer informatie over dit programma