13 mei 2019

Nieuwe innovatiesubsidies beschikbaar

De overheid heeft meerdere subsidiemogelijkheden beschikbaar voor de verduurzaming van schoolgebouwen. Schoolbesturen kunnen hiermee extern advies inhuren of een bijdrage ontvangen in het projectbudget. De subsidies maken onderdeel uit van de klimaatgelden en lopen vooruit op het klimaatakkoord.

Subsidieregeling voor Energie Innovaties
Schoolbesturen en gemeenten die op het punt staan te gaan investeren in innovatie ten behoeve van aardgasloze renovatie van schoolgebouwen kunnen naast de bekende Subsidie voor duurzame Energieopwekking (SDE+) regeling ook subsidie aanvragen via de Demonstratie Energie Innovatie (DEI+) regeling. Doel van deze subsidieregeling is om de overstap voor bestaande gebouwen naar een aardgasvrije warmtevoorziening op korte termijn aantrekkelijker en goedkoper te maken. Per deelnemer is maximaal € 125.000 beschikbaar.

Subsidieregeling advies klimaatneutraal en circulair inkopen
Aanbestedende diensten kunnen vanaf 1 mei 2019 een aanvraag doen voor ondersteuning in de vorm van extern advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Hiermee geeft de Rijksoverheid via (duurzame) inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie. Per aanvraag is een (maximaal) budget van € 10.000,- beschikbaar.

Aanmelden voor de subsidie
Beide regelingen zijn mogelijk gemaakt vanuit de Klimaatenveloppes uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Projectidee eerst toetsen?
Wilt u weten of uw project kan rekenen op een extra bijdrage vanuit het Rijk? En of het zin heeft een subsidieaanvraag voor uw energie-innovatie in te dienen? Toets dan eerst uw projectidee bij RVO.nl met het projectideeformulier. 

Hulp nodig?
Wilt u aan de slag met een gezond en duurzaam schoolgebouw, maar weet u niet waar te beginnen? Of bent u al verder gevorderd en loopt u vast? Wij helpen u graag (weer) op weg. Neem gerust contact met ons op.