07 mei 2018

Nieuwe kengetallen verduurzaming scholen

In deze rapportage presenteert de Green Deal Scholen de uitkomsten van een onderzoek naar vijftien praktijkvoorbeelden van scholen die het gebouw succesvol hebben verduurzaamd.

IMG-20180504-WA0000.jpgFinanciering mag eigenlijk geen belemmering zijn bij de verduurzaming van schoolgebouwen. Maar hoe kom je als schoolbestuur en gemeente tot een sluitende businesscase? Ofwel, hoe kom je tot een plan waarmee zowel de exploitatiekosten van een school beter beheersbaar worden als de ambitie van nationaal klimaatbeleid een invulling krijgen?

De rapportage laat zien met welke plannen scholen momenteel bezig zijn en hoe hun ambities ten aanzien van verduurzaming in de praktijk een vertaling krijgen. Het genereert nieuwe kengetallen en geeft daarnaast een realistisch inzicht op het gebied van energiebesparing en daarvoor gedane investeringen door schoolbesturen en gemeenten.

Download hier de rapportage

Bekijk ook de zes handige informatiebladen. Deze informatiebladen zijn beknopte samenvattingen van interessante Green Deal Scholen thema’s.