04 mei 2018

Nu online! Informatieblad rekenen aan verduurzaming 

Het onderbouwen van een beslissing om te gaan investeren in de verduurzaming van scholen start met het inzichtelijk krijgen van wat precies de kosten en opbrengsten zijn (de businesscase). 

In dit zesde informatieblad geven we u handvatten voor het opstellen van een sluitende businesscase en handige tips om verantwoord te investeren.

IMG-20180504-WA0000.jpgDaarnaast presenteren we de uitkomsten van een onderzoek naar 15 praktijkvoorbeelden van scholen die een succesvol verduurzamingsproject hebben afgerond. In een uitgebreide analyse is een vergelijking gemaakt met landelijke kengetallen.

Met de nieuwe kengetallen en bijhorende downloads van dit informatieblad wordt het rekenen aan verduurzaming van bestaande scholen een stuk makkelijker. De 15 onderzochte praktijkvoorbeelden laten zien dat investeren in de verduurzaming van onderwijsgebouwen kan lonen. Zeker wanneer deze investeringen onderdeel zijn van een integrale kwaliteitsverbetering, waarin naast energetische ook functionele en technische aspecten worden meegenomen. Daarmee krijgt niet alleen de ambitie van nationaal klimaatbeleid een invulling maar wordt ook gewerkt aan het beheersbaar maken van de gebouw gebonden exploitatiekosten.                                                                                                                                                                   
Om het u als lezer gemakkelijker te maken vatten we belangrijke onderwerpen uit onze website voor u samen in handige informatiebladen. Deze informatiebladen kunt u downloaden. Ze zijn te vinden op www.greendealscholen.nl/informatiebladen 

Download het informatieblad