18 december 2017

Open oproep aan gemeenten: kies voor een School vol Energie

Toekomstbestendige, energieneutrale en gezonde basisscholen. Dat is volgens School vol Energie een haalbare kaart. Met deze renovatiestrategie kunnen verouderde basisschoolgebouwen worden gerenoveerd naar energieneutraal en gezond. Prestatie, beheer en onderhoud zijn zeker twintig jaar gegarandeerd.

Vier consortia van ontwerp- en bouwpartijen hebben proposities ontwikkeld voor een specifiek type naoorlogse schoolgebouwen. Zij staan klaar om die 'op maat' aan te bieden. Vier schoolbesturen en gemeenten onderzoeken met elkaar nieuwe vormen van samenwerken.

In 2018 wordt het programma afgerond. De experts van School vol Energie maken daarom de balans op. In zeven brieven presenteren zij, ieder vanuit de eigen expertise, de belangrijkste lessen aan schoolbesturen, gemeenten, financiers, ontwerpers, bouwers en andere professionals in Nederland. In haar brief aan Nederlandse gemeenten laat Ivonne Bulthuis zien dat dit een aantrekkelijke businesscase is.

School vol Energie is een onderdeel van de Green Deal Scholen. Het programma wordt uitgevoerd door onafhankelijk opererend team van adviseurs onder regie van Platform31.

Ivonne Bulthuis is Expert Duurzame Ontwikkeling en Marktontwikkelaar voor decentrale overheden. Samen met het School voor Energie team maakte zij marktrijpe proposities voor energieneutrale renovaties van scholen. Ivonne heeft onder meer als rol het schetsen van een nieuw perspectief voor gebouweigenaren (de vraagzijde), over de mogelijkheden en voordelen van deze manier van renoveren.