11 mei 2017

Oproep: meer ervaringen ‘anders contracteren’ gezocht!

De praktijk laat zien dat andere vormen van contracteren en inkopen mogelijkheden biedt om verduurzaming kostenneutraal mee te nemen in het onderhoud van de onderwijsgebouwen. Uit de werkbijeenkomst Anders Contracteren bleek dat schoolbesturen het nut en de noodzaak van anders contracteren zelf (nog) niet altijd scherp voor ogen hebben. In opdracht van de Green Deal Scholen is Bouwstenen voor Sociaal daarom gevraagd enkele onderliggende motivaties in kaart te brengen. Een andere aanpak start immers bij de vraag (= motivatie) waarom je eigenlijk anders zou kunnen of willen contracteren.

Aanpak in Enschede laat zien dat het anders kan!
De behaalde resultaten van het Nationale Muziekkwartier door de gemeente Enschede liegen er niet om: minder sores, lagere kosten en duurzamer. In deze bijdrage van Enschede wordt duidelijk dat het loont om niet langer alles zelf (in eigen beheer) te regelen. Ook onderstaande praktijkvoorbeelden laten zien dat het anders kan.

Bouwstenen_Nihad.jpg

Zijn er vergelijkbare aanpakken als die in Enschede?
We zijn op zoek naar meer voorbeelden over anders contracteren. Concreet zoeken wij onderwijsorganisaties die ervaring hebben opgedaan met andere manieren van contracteren, waarbij het onderhoud (incl. verduurzaming) anders is aangepakt. Dit met een duidelijke reden. Wat is er gedaan? Welke route heeft men gelopen? Tot welk nieuw contract is men gekomen? Op welke manier zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid hier in meegenomen? Wat zijn de consequenties voor de exploitatie? Kortom herkent u uzelf in het verhaal van Enschede, maar heeft u een ander motief als startpunt, dan komen wij graag met u in contact.

Vervolgbijeenkomst 29 juni
Opgedane ervaringen met anders contracteren en de achterliggende motieven zullen binnen het lopende programma van de Green Deal Scholen worden vertaald naar een Routekaart. Belangstellenden kunnen kennis nemen van vergelijkbare routes en aanpakken op de bijeenkomst die het Bouwstenen-netwerk Onderhoud daarvoor op 29 juni organiseert.

Meer informatie
Kunt u niet wachten tot 29 juni? Onder het kopje praktijkervaringen en hieronder staan meerdere praktijkervaringen beschreven die met een andere wijze van contracteren tot stand zijn gekomen.

Praktijkverhalen met andere vorm van contracteren meerjarenonderhoud

De Regenboog Eindhoven 15-jarig prestatiecontract m.b.t. onderhoud, energieverbruik, binnenklimaat
Ulingshof Venlo Bekostiging renovatie deels vanuit TCO volgens berekeningen Escoplan
PCC Heiloo Huren als een eigenaar, huur is inclusief onderhoud
Stichting Poolster Gebouwbeheer en facilitair management alle scholen volledig uitbesteed aan commerciële partij
De Rank Lochem Gebouwbeheer van 3 scholen is volledig uitbesteed aan commerciële partij, zelfde als bij Poolster
De Smaragd 5-jarig prestatiecontract voor energiebesparing
De Meidoorn Commerciële partij kijkt via online monitoring mee met de installaties
Hermann Wesselink College Verlichting via Esco
St. Cyriacus Sociale oplossing: medewerker van duurzame stichting zorgt voor onderhoud en checkt bij docenten of alle systemen naar tevredenheid werken

 

Praktijkverhalen met andere vorm contracteren voor zonnepanelen

Jan van Rijckeborgh Zonnepanelen op twee scholen d.m.v. crowdfunding i.c.m. een soort prestatiecontract
Jong Leren Postcoderoosconstructie Schooldakrevolutie
De Ark 89 scholen schaffen collectief zonnepanelen aan