18 mei 2017

Strategisch verduurzamen van 34 gebouwen

Dunamare.jpegDe Stichting Dunamare Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor 34 gebouwen in zeven verschillende gemeenten. De kosten voor energie en onderhoud zijn fors en het beheer vraagt aandacht. Sinds twee jaar werkt Yvonne de Boer, hoofd Huisvesting & Inkoop, aan het concreet maken van duurzaamheidsmaatregelen in de onderwijsgebouwen. De focus is gericht op energiebesparing, duurzame energie en ventilatie, de drie thema’s die ook in de Green Deal Scholen centraal staan.

Duurzaamheid is voor Dunamare een belangrijk thema. “We zien het als een maatschappelijke plicht om aan duurzaamheid te werken”, vertelt Yvonne de Boer.

Dit vraagt professioneel beheer om er zeker van te zijn dat in deze gebouwen het onderwijs op topniveau gegeven kan worden. Daarom heeft Dunamare twee jaar geleden een vervolgstap gezet in het professionaliseren van het vastgoedbeheer, dit is nu de taak waarvoor Yvonne de Boer is aangetrokken.

Inzicht in huidige stand van zaken
De Boer: “Naast projecten en onderhoud projectmatig aan te pakken hebben we gezegd dat we onze gebouwen meer willen verduurzamen”. De eerste stap bij het verduurzamen van het vastgoed was het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken. Men was vooral benieuwd naar het energiegebruik en naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Nog belangrijker was welke verbetermaatregelen mogelijk zijn. Uit de onderzoeken, uitgevoerd door BAM, kwam een lijst met mogelijke maatregelen naar voren; van eenvoudige tot meer complexe maatregelen.

Strategisch Huisvestingsplan
De energiescans leverden een beeld op van de uitgangssituatie op het gebied van energie en binnenklimaat. Dit inzicht wil Dunamare gebruiken bij het ontwikkelen van een strategisch huisvestingplan (SHP). De kern van dat plan is uiteraard de ruimtebehoefte voor de komende jaren, maar duurzaamheid dient integraal te worden meegenomen. De Boer: ”We willen alle maatregelen die zich binnen 15 jaar terugverdienen meenemen in de uitvoering passend binnen ons meerjarenonderhoudsplan. Op die manier zorgen we voor een structurele inbedding van duurzaamheid in beheer en onderhoud.

Nu al actie
Het SHP moet invulling geven voor de lange termijn, maar ook nu al neemt Dunamare maatregelen die moeten leiden tot lagere exploitatiekosten. De energiescans leverden een lange lijst met eenvoudige maatregelen op (Quick Wins) die vrijwel direct uitvoerbaar zijn. Daarnaast is er energiemonitoring op alle scholen geïnstalleerd, zodat de effecten van de duurzaamheidsmaatregelen direct zichtbaar zijn op het dashboard dat Dunamare nu gebruikt bij de energiemonitoring. Het leidt bovendien tot meer bewustzijn bij de school en de beheerders en op die manier kunnen de scholen gemakkelijk 10 tot 15 procent energie besparen. De grootste besparingen bereikt De Boer echter met het isoleren van de gebouwen, plaatsen van zonnepanelen en vervangen van oude cv-installaties. Deze zijn vaak erg oud. Deze vervangen leidt tot forse besparingen op gas terwijl tegelijkertijd het comfort toeneemt.

Uitdagingen
Er liggen nog wel verschillende uitdagingen, zoals bijvoorbeeld hoe de verbetering van het binnenklimaat goed in de onderhoudsplannen kan worden ingepast. Dergelijke maatregelen leiden vaak tot hogere exploitatielasten. In het SHP hoopt de Boer ook hiervoor oplossingen te vinden. Daarom overweegt zij een duurzaamheidsadviseur te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het SHP en op die manier een goede match te vinden tussen het toekomstperspectief en de investeringen in de kwaliteitsverbetering.

Al met al ziet De Boer veel kansen: “Ook ons bestuur neemt duurzaamheid heel serieus en stuurt hier op. En ik werk er graag aan mee, want het gaat tenslotte wel om de toekomst van onze kinderen.”