23 september 2016

Subsidie Green Deal Scholen? Vraag nu alvast eHerkenning aan!

Schoolbesturen kunnen vanaf maandag 3 oktober subsidie aanvragen voor het inhuren van extern advies op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van OCW en loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Hoewel de exacte publicatiedatum in de Staatscourant nog onduidelijk is, kunnen schoolbesturen die overwegen om subsidie aan te vragen, nu alvast een aanvraag tot eHerkennning (niveau 1) indienen via het e-Loket van RVO.nl. Zonder deze eHerkenning kunt u namelijk geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen, dus regel dit op tijd. Hoe u dit doet, leest u hier.