26 september 2017

Top 5 meest voorgenomen acties om scholen te gaan verduurzamen

Kaarten GDS 2.pngDeelnemers aan de regionale kennissessies "Renovatie van Schoolgebouwen" ontvangen deze week bijzondere post. Een actiekaart met door de deelnemer zelf voorgenomen acties om met de verduurzaming van schoolgebouwen aan de slag te gaan. 

Tijdens de regio-bijeenkomsten die werden gehouden in het kader van de Green Deal Scholen ontving iedere deelnemer een kaart. Op deze kaart kon worden aangeven op welke manier men met het thema ‘duurzaamheid’ en ‘renovatie’ binnen de eigen organisatie aan de slag zou gaan. Om ze aan deze voorgenomen acties te herinneren deden wij deze week hun (eigen) kaart op de post. De ingevulde actiekaarten geven duidelijk aan waar de prioriteit van scholen/ gemeenten ligt als het om duurzame renovatie van schoolgebouwen gaat. 

De top 5 van de meest voorkomende acties:
1. Opstarten gezamenlijk overleg, bespreekbaar maken van ambities t.a.v duurzaamheid en renovatie.
2. Aan de slag met energiemonitoring, inzicht verkrijgen in eigen energieverbruik en controle energiefacturen.
3. Duurzaamheid integraal benaderen, inventarisatie bestaande gebouw(en) met Kwaliteitskader Huisvesting.
4. Onderzoeken haalbaarheid Quick wins, in beeld krijgen (betaalbare) verduurzamingsmaatregelen.
5. Aanvragen subsidie voor advies, gebruik maken van de landelijke subsidieregeling.

Tijdens de kennissessie gingen schoolbesturen en gemeenten met elkaar in gesprek over de kansen om de verduurzaming en renovatie-opgave aan te pakken. Wilt u weten hoe andere scholen en gemeenten de verduurzamingsopgave hebben aangepakt? Bekijk dan de 70 praktijkervaringen op www.greendealscholen.nl. Zelf in contact komen met één van de experts of ambassadeurs? Vragen? Stel deze gerust. De helpdesk van de Green Deal Scholen is er voor om deze vragen te beantwoorden of u op weg te helpen.

Over de resultaten van het eerste jaar Green Deal Scholen verscheen recent een artikel in Schooldomein.