05 december 2016

'Verduurzamen bestaande scholen, de kansen en knelpunten'

Merosch banner.jpg Het is geen geheim dat onze bestaande schoolgebouwen aanzienlijk gezonder en energiezuiniger kunnen. De vraag is echter: Wat betekent dit? Wat kost het en hoe komen schoolbesturen en gemeenten tot overeenstemming? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende gezonde lucht in de lokalen komt? Wat betekent dit qua investeringskosten, maar ook qua extra exploitatiekosten? Een andere vraag die hierbij opkomt: kan het gezond maken van bestaande scholen gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen om CO2 te besparen en de energiekosten te reduceren? 

Gemeenten en schoolbesturen willen hierin samen optrekken, maar de wijze van samenwerking en het maken van afspraken over de verdeelsleutel; is nog een hele opgave. Daarom organiseert Merosch in samenwerking met Green Deal Scholen een Merosch Open Sourcemet als thema: 'Verduurzamen bestaande scholen, de kansen en knelpunten'.

Vragen die mogelijk in deze Merosch Open Source aan de orde komen:
Welke kennis/informatie moet je als schoolbestuur/gemeente hebben om een goede afweging tussen beschikbare concepten en technieken te kunnen maken?
Hoe kom ik tot goede uitvraag en contractvorming?
Hoe worden de investeringskosten en exploitatiekosten/besparingen door de gemeente en/of de school verdeeld bij het gezond en duurzaam maken van scholen?
Welke rol kan Green Deal Scholen spelen bij het verduurzamen van scholen?
Welke rol kan Platform 31 spelen met het project School vol Energie?
Welke financiële ondersteuning en/of subsidies zijn beschikbaar en hoe is financiële dekking mogelijk?

Voor de input wordt gebruik gemaakt van onze ervaring met het verduurzamen van reeds tientallen scholen maar ook uw ervaringen willen we nadrukkelijk aan de orde laten komen.

WANNEER EN WAAR?
dinsdag 7 februari 13.30 tot 16.30 uur bij Merosch op kantoor in Bodegraven(Klipperaak 201).
woensdag 8 februari 13.30 tot 16.30 uur op basisschool Smaragd in Zwolle(Esdoornstraat 10).
donderdag 9 februari 13.30 tot 16.30 uur op bassisschool Wilgenstam in Rotterdam (Meidoornsingel 120).

Aan het eind is er een kleine netwerkborrel.

AANMELDEN EN KOSTEN
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht. 
Daarnaast gaan wij er vanuit dat u zich minimaal een week van te voren afmeldt als u toch verhinderd bent.

Meer informatie & aanmelden