Green Deal 'Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen'

Op 23 april 2015 tekenden zeven schoolbesturen met 38 gebouwen en de gemeente Leiden de intentieverklaring ‘Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen’. In december 2015 sloten nog eens vijf schoolbesturen met 13 gebouwen zich aan. Hierdoor zijn nu 12 van de 17 Leidse schoolbesturen in het Primair Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs bij de Green Deal betrokken.

>> Direct naar tips en documenten

De ambities van de Leidse Green Deal zijn:

 • Vermindering CO2 uitstoot
 • Vermindering energie- water en gasverbruik
 • Vergroten inzet van hernieuwbare energiebronnen
 • Lagere exploitatielasten
 • Verbetering binnenklimaat
 • Aantrekkelijke onderwijshuisvesting

Figuur Leiden 1.png

Met ingang van december 2015 kunnen de scholen die participeren in de green deal een energiemonitor/scan met een advies in de vorm van een plan van aanpak door de gemeente vergoed krijgen.

Gemeente Leiden heeft €1 miljoen vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen van scholen voor investeringen tussen de €10.000 en €100.000. PO-, SO- en VO-scholen kunnen sinds medio april 2016 tegen 0,8% rente lenen via de SVn. Leiden heeft bewust gekozen voor een Green Deal met deze scholen omdat zij door de wettelijke leerplicht vanuit haar onderwijsbeleid ook een (financiële) relatie met deze scholen heeft. Leiden is met SVn overeengekomen dat scholen niet hoeven te voldoen aan allerlei zekerstellingen. Gemeenten staan borg voor scholen omdat zij economisch eigenaar van de gebouwen zijn.

Met deze twee maatregelen (gratis monitor met advies en een betaalbare duurzaamheidslening) neemt de Green Deal in Leiden de grootste belemmeringen voor het verduurzamen van scholen weg. De figuur hieronder laat mogelijkheden zien voor het verduurzamen van schoolgebouwen. 

 

Figuur Leiden 2.png
(Beide figuren staan in de Green Deal 'Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen)

Tips

 • Vergoed alleen energiemonitors/scan voor scholen die deelnemen in de Green Deal
 • Sluit (om te beginnen) een green deal met PO-, SO- en VO-scholen omdat gemeenten daar ook vanuit het onderwijsbeleid inhoudelijke en financiële relaties mee hebben
 • Sluit alleen een Green Deal met scholen die participeren in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en sta (binnen het IHP passende) renovatie met een duurzaamheidslening toe
 • Het rentepercentage van een gemeentelijke duurzaamheidslening specifiek voor PO-, SO- en VO-scholen is zo laag mogelijk omdat er geen winst gemaakt wordt en gemeenten borg staan
 • Verken welke belemmeringen de schoolbesturen ervaren en los die zoveel mogelijk op

Contact

Eveline Botter
E-mail: e.botter@leiden.nl
Telefoon: 071 - 516 53 01 of 06 - 215 870 71