Informatiebladen 

Op deze pagina vindt u een selectie van handige informatiebladen. Deze informatiebladen zijn beknopte samenvattingen van items op onze website. Ze zijn gemakkelijk te downloaden en op te slaan voor later gebruik. Klik op de afbeelding om het informatieblad als PDF te downloaden. 

Informatieblad 1. Leeswijzer
In de Leeswijzer vergelijken we drie hulpmiddelen: Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen, GPR Gebouw en het Kwaliteitskader Huisvesting. In dit informatieblad lichten wij de Leeswijzer toe. 

leeswijzer.png

Download Informatieblad 

 

Informatieblad 2. Praktijkvoorbeelden
Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. Op de website van de Green Deal Scholen staan meer dan 80 voorbeelden uit de praktijk.

informatieblad praktijkvoorbeelden.png

Download Informatieblad

 

Informatieblad 3. Anders contracteren
Als u een schoolgebouw wilt verduurzamen, kunt u gebruik maken van ‘anders contracteren’. In dit
informatieblad vindt u handige informatie én adviezen uit de praktijk.

infoblad 3 plaatje.png

Download Informatieblad

Informatieblad 4. Vergelijking Schoolventilatiesystemen
In dit informatieblad vergelijken we vijf veel toegepaste ventilatieconcepten. Met tekeningen en foto’s en aandachtspunten voor de bouwkundige en installatietechnische inpassing, voor het onderhoud, en voor het beste comfort en gebruiksgemak.

infoblad 4 11-1.png

Download Informatieblad

Informatieblad 5. Aanbesteden
Als u een schoolgebouw wilt verduurzamen, zult u in veel gevallen werkzaamheden moeten uitbesteden. Dit informatieblad legt uit hoe u slim kunt aanbesteden en welke contractvormen en aanbestedingsprocedures er bestaan.

informatieblad 5.png

Download Informatieblad

Informatieblad 6. Rekenen aan verduuraming
In dit zesde informatieblad geven we u handvatten voor het opstellen van een sluitende businesscase en  presenteren we de uitkomsten van een onderzoek naar 15  scholen die een succesvol verduurzamingsproject hebben afgerond.

infoblad 6.png

Download Informatieblad