Green Deal Tilburgse scholen

Op 23 juni 2013 sluiten de gemeente Tilburg en zeven schoolbesturen verenigd in T-Primair een green deal. De deal betreft 70 schoolgebouwen in het primair onderwijs. Als later een katholieke school (met eigen adviseur), een vrije school en een school voor mensen met fysieke beperkingen afhaken omvat de deal nog steeds zo’n 60 gebouwen. Gemeente en schoolbesturen spreken vooral een gezamenlijke intentie naar elkaar uit. Verder spreken ze af in alle gebouwen een energiescan op zoek naar quick wins uit te voeren. Per schoolgebouw verstrekt de gemeente Tilburg hiervoor € 750,- subsidie. Samen gaan ze de mogelijkheden verkennen van een ESCo-constructie (Energy Service Company) om besparingen te realiseren zonder dat scholen hoeven te investeren.

>> Direct naar tips en documenten

De energiescan leert dat met het vervangen van TL8-buizen door TL5 of LED er zo’n 29% op het stroomverbruik te besparen valt. Dat leidingen in het ketelhuis isoleren met een kleine 4% besparing op het gasverbruik in enkele maanden terugverdiend is. Dat een enorme besparing te behalen is op het elektriciteitsverbruik aangezien een kwart daarvan nachtverbruik is. Dat veel daken van schoolgebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen en dat met een investering van zo’n € 8,5 miljoen (in 13 jaar terugverdiend) zo’n 78% elektriciteit duurzaam opgewekt kan worden.

De ondertekening is tegelijk de start van de uitvoering van de Green Deal door de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. MOED is een stichting zonder winstoogmerk waarin ondernemers, onderwijs en overheid samen werken aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. MOED is onafhankelijk adviseur en ontwikkelaar die niet zelf exploiteert. MOED heeft ook andere green deals georganiseerd zoals voor Windpark De Spinder en voor zonnedaken op bedrijfsterreinen. MOED krijgt voor haar energietransitie werkzaamheden jaarlijks zo’n € 200 duizend overheidssubsidie en € 300 duizend van opdrachtgevers en investeerders in duurzame energieprojecten als vergoeding voor haar ontwikkelingsactiviteiten.

Voortvloeiend uit de Green Deal gaven de schoolbesturen van Xpect Primair, Tangent, Opmaat en Jan Ligthart samen met de gebouwbeheerders van de Grote Beemd, Dirigent, Symfonie, Zuiderkwartier in juni 2015 opdracht aan het bedrijf KiesZon uit ’s-Hertogenbosch om zonnepanelen te plaatsen op 26 schoolgebouwen in Tilburg en omgeving. MOED ondersteunde de scholen bij het ontwikkelen van een ESCo-constructie, waarbij KiesZon de investering, het onderhoud en het risico voor zijn rekening neemt. Scholen hoeven dus niet zelf te investeren in de zonnestroominstallaties. Gedurende 15 jaar krijgen zij een korting van gemiddeld ruim 15% op hun huidige elektriciteitsrekening. Na 15 jaar worden de scholen zelf eigenaar van de zonnestroominstallaties, waarmee ze nog minstens 10 jaar lang gratis zonnestroom kunnen gebruiken!

MOED ambieert een volgende stap met monitorsystemen in de schoolgebouwen die op afstand zijn uit te lezen. Analyseren van de gegevens zal goed energiemanagement met continue verbeteringen mogelijk maken. 

Tips

  • Begin low-profile en geef alle partijen de tijd om vertrouwen in elkaar en de mogelijkheden te krijgen
  • ​Zorg en onderhoud bestuurlijk commitment zowel bij de gemeente als bij de scholen
  • Neem schoolbesturen stap voor stap mee
  • ​Biedt als gemeente een complete scan aan en spreek duidelijk af dat scholen de maatregelen die zich snel terugverdienen daadwerkelijk uitvoeren: voorkom vrijblijvendheid
  • Ga voor een energiemonitorsysteem als onderdeel van een energiemanagement van continue verbeteringen
  • Zorg voor een onafhankelijk adviseur/projectbegeleider met maatschappelijke verantwoordelijkheid (zonder winstoogmerk): deze verdient zichzelf meer dan terug
  • ​Besteed zowel bij nieuwbouw als bij renovatie openbaar aan, maak prestatieafspraken met boeteclausule en laat onafhankelijke monitoren
  • Zit ondernemend in de energietransitie, benut mogelijkheden om geld te besparen of zelfs te verdienen en sluit daarover deals
  • ​Doe wat je waar kan maken, met mensen die wat willen, in concrete projecten