Scholen energieneutraal renoveren? Meld aan voor de pilot

10 scholen krijgen de kans mee te doen in de eerste Nul op de Meter pilot binnen het programma Scholen vol Energie. Een School vol Energie heeft na een Nul op de Meter renovatie een gezond binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst. De pilot is een onderdeel van de Green Deal Scholen onder begeleiding van Platform 31 | Energiesprong.

De uitgangspunten voor een Nul op de Meter renovatie zijn (1) een energieneutraal gebouw, waarbij gebouw- en gebruiksgebonden energielasten worden gecompenseerd door duurzame energieopwekking, (2) een gezond binnenmilieu met minimaal Frisse School klasse B, (3) een positieve businesscase t.o.v. huidige renovatie- en exploitatiekosten en (4) de renovatie vindt binnen vier weken tijd plaats. 

Oproep: pilotscholen gezocht! 

We zoeken 10 schoolgebouwen met:

  • een uitermate gemotiveerd en ambitieus schoolbestuur, directie en gemeente.
  • een goede ruimtelijke kwaliteit, die modern onderwijs kunnen huisvesten.
  • een bouwjaar voor 1992 van een typologie die landelijk vaker voorkomt.
  • geen grote krimp (>10%) van leerlingaantallen verwachten in komende 20 jaar.
  • een natuurlijk renovatiemoment en beschikbaarheid over een reële reservering voor groot onderhoud.
     

Meer informatie en aanmelden pilotschool