Afweging nieuwbouw of renovatie

De kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland neemt af en ze voldoen vaak niet aan de eisen die het huidige onderwijs stelt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en sinds 2015 komt het onderhoud van de gebouwen voor rekening van het schoolbestuur. Wie is er dan verantwoordelijk bij een (levensduurverlengende) renovatie? Dit is niet wettelijk bepaald; maak de afweging daarom in goed overleg met uw gemeente of schoolbestuur. Wist u bijvoorbeeld dat scholen na een ingrijpende renovatie vaak weer 35 tot 40 jaar meegaan?

Aan de slag met passende financiering

Advies Commissie Nijpels
Bekostigingsplafond onderwijshuisvesting
Brochure "Renoveren"
Financiële analyse van zes (bijna) energieneutrale scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO
Ruimtebehoefte berekenen PO
Ruimtebehoefte berekenen VO
Stappenplan "Zorgvuldige Overdracht"

Tips
  • "Maak de afweging op basis van IHP/SHP." Tip van PO-Raad
  • "Nieuwbouw blijkt geen garantie voor kwaliteit." Tip van Platform31 | Energiesprong
  • "Verkrijg inzicht in (prestaties) bestaande gebouwenvoorraad." Tip van Ruimte-OK