Duurzame Energie

Duurzame energie wordt opgewekt uit natuurlijke en oneindige bronnen. Deze bronnen zijn zon, water, wind, aardwarmte en biomassa. Het opwekken van energie vraagt vaak om een investering in de juiste producten. De betrokken partners overtuigen van het belang van duurzame energie? Breng de mogelijke energiebesparing en terugverdientijden in kaart. Vergeet ook de leerlingen, docenten en ouders niet. Wist u bijvoorbeeld dat er verschillende educatieve programma’s zijn om hen bij het thema duurzaamheid te betrekken?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken Aan de slag met passende financiering 

Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Verzekeren zonnepanelen
Zonnestroom-Tool voor scholen

Tips
  • "Maak terugverdientijden en prestaties zichtbaar voor opdrachtgever." Tip van Ruimte-OK