Eigen middelen

Om maatregelen die het binnenklimaat verbeteren en energie besparen te bekostigen, kunnen scholen en gemeenten eigen geld inzetten. Dit zijn bijvoorbeeld de lumpsumvergoeding, het Gemeentefonds en spaargelden. Hoe zit het met het investeringsverbod voor scholen? Als het om duurzaamheidsmaatregelen gaat, is er voor scholen enige ruimte om ook vanuit de lumpsum te investeren in het gebouw. Wist u dat u uw plannen direct bij het Ministerie van OCW kunt voorleggen, zodat u zeker weet dat u zich aan de regels houdt?

Aan de slag met passende financiering

Aanbesteden investeringen onderwijshuisvesting
Bekostigingsplafond onderwijshuisvesting
Bekostigingsstelsel PO
Besteding onderwijshuisvesting gemeenten
Brochure "Competent Opdrachtgever"
Brochure "Financieren"
Brochure "Renoveren"
Eigendom schoolgebouw
Ruimtebehoefte berekenen PO
Ruimtebehoefte berekenen VO

Tips
  • "Verhuur ruimten buiten schooltijd komt ten goede aan exploitatie." Tip van Ruimte-OK
  • "Bundel geld voor bouw, exploitatie en inrichting." Tip van Ruimte-OK