Energiebeheer

Inzicht in het energieverbruik van het schoolgebouw is belangrijk om besparingen te realiseren. Door goede monitoring kunt u energieverspilling in kaart brengen en gerichte maatregelen treffen om het energieverbruik te verlagen en kosten te besparen. Deze oplossingen variëren van bewuster gedrag van leerlingen en docenten en het bijstellen van het energiecontract met de leverancier, tot het opnieuw inregelen van de huidige apparatuur of de aanschaf van energiezuinige installaties. Wist u bijvoorbeeld dat scholen al snel 25% teveel energie gebruiken door inefficiënte installaties?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken

Brochure "Competent Opdrachtgever"
Energiebesparingen in onderwijsgebouwen; 15 erkende maatregelen
EPDB Aircokeuring
Frisse Scholen Toets
Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen
Installatiescan Scholen
Interactieve tool - Beter Leren? Ventileren!
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO
Slim Licht Scan
Vakantieprotocol Energie
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Voorbeeld verankering thema natuur en milieu in schoolbeleidsplan
Voorlichtingsfilm 'een frisse school begint in de klas'
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Een CO2-meter meet en weet, en zet aan tot actie." Tip van GGD GHOR Nederland
  • "Maak maandelijks energieverbruik in gebouw zichtbaar." Tip van Ruimte-OK
  • "Ontwerp en gebruikersgedrag zijn mede bepalend voor energieverbruik." Tip van Ruimte-OK