Energiezuinige ventilatie

Regelmatige luchtverversing is belangrijk voor voldoende frisse lucht in schoolgebouwen. Ventileren kan op vele manieren; van het eenvoudig openen van een raam tot de installatie van een centraal ventilatiesysteem. Bij zowel de oplossingen mét als zonder stekker is het onderhoud een vaak vergeten kostenpost en kan gebruikersgedrag van leerlingen en docenten een grote besparing in energie opleveren. Is er een klimaatinstallatie aanwezig? Check dan regelmatig de ventilatieroosters, filters en klimaatregeling. Wist u bijvoorbeeld dat 70% van de installaties niet passend is ingeregeld?

Informatieblad - Mechanische ventilatie
Brochure "Gebalanceerde ventilatiesystemen: lessons learned"
EPDB Aircokeuring
Erkende Maatregelen voor onderwijsgebouwen
Frisse Scholen Toets
Installatiescan Scholen
Interactieve tool - Beter Leren? Ventileren!
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Vakantieprotocol Energie
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Voorlichtingsfilm 'een frisse school begint in de klas'

Tips
  • "Maak een leerling ventilatiebaas. Deze leerling heeft als taak om de CO2-meter in de gaten te houden." Tip van GGD GHOR Nederland
  • "Onderhoud ventilatiesystemen wordt snel vergeten als kostenpost." Tip van Ruimte-OK