Formulering duurzaamheidsambities

Voorafgaand aan het opstellen van een plan om het binnenklimaat van scholen te verbeteren en/of energie te besparen en op te wekken, is het belangrijk om de ambities van alle betrokken partners in kaart te brengen. Ambitie vertalen naar werkelijkheid? Neem meetbare duurzaamheidscriteria op in het programma van eisen en zorg voor de benodigde aanpassingen. Alleen technische aanpassingen zijn niet voldoende. Wist u bijvoorbeeld dat milieubewust gedrag van leerlingen en docenten een grote bijdrage levert aan het behalen van de gestelde ambities?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken Aan de slag met passende financiering 

Besteding onderwijshuisvesting gemeenten
Brochure "Competent Opdrachtgever"
Brochure "Financieren"
Energie & Binnenmilieu Advies - Leidraad uitbesteding
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO
PvE Frisse Scholen
Spoorboekje maatschappelijke voorzieningen
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Afweging op basis van goede energiescan en SHP." Tip van PO-Raad
  • "Formuleer prestatie-eisen en vraag garantie." Tip van Platform31 | Energiesprong