Geluid

De mate van lawaai en geluidshinder heeft een behoorlijke invloed op een prettige beleving van het schoolgebouw. Leren en spelen in ruimten met een slechte akoestiek en te hoge geluidsniveaus is vermoeiend en geeft een onrustig gevoel aan leerlingen en docenten. Aan de slag met akoestiek? Let dan op het geluidsniveau, de nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid; wanneer deze niet in orde zijn gaat dit ten koste van leerprestaties. Wist u bijvoorbeeld dat docenten de meeste kennis aan leerlingen overdragen door middel van spraak?

Frisse Scholen Toets
PvE Frisse Scholen
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Voorlichtingsfilm 'een frisse school begint in de klas'
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Flexibiliteit en akoestiek gaan niet vanzelfsprekend samen." Tip van Ruimte-OK