Integrale huisvestingsplannen 

Een integraal huisvestingsplan helpt de gemeente om belangrijke zaken rondom onderwijshuisvesting in kaart te brengen, zoals demografische ontwikkelingen en eisen rond gebouwkwaliteit. In overleg met de betrokken schoolbesturen kunnen vervolgens gegronde meerjarenplannen en afspraken worden gemaakt. Zelf aan de slag met een IHP? Vertrek vanuit ambitie en maak helder wat u samen wil realiseren voor de kinderen in uw gemeente. Wist u bijvoorbeeld dat met een IHP kosten kunnen worden bespaard, doordat het gemakkelijker is (duurzaamheids-)maatregelen samen op te pakken?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken Aan de slag met passende financiering 

Advies Commissie Nijpels
Bekostigingsplafond onderwijshuisvesting
Bekostigingsstelsel PO
Besteding onderwijshuisvesting gemeenten
Brochure "Competent Opdrachtgever"
Energie & Binnenmilieu Advies - Leidraad uitbesteding
Kwaliteitskader Huisvesting
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO
Ruimtebehoefte berekenen PO
Ruimtebehoefte berekenen VO
Spoorboekje maatschappelijke voorzieningen
Stappenplan "Zorgvuldige Overdracht"

Tips
  • "Neem verduurzaming op in je IHP." Tip van Platform31 | Energiesprong
  • "Houd rekening met verwachtingsbeelden naar de toekomst." Tip van Ruimte-OK