Levensduurbenadering

Bij levensduurbenadering worden de initiële kosten, de exploitatiekosten en de afdankingskosten van een (verduurzamings-)maatregel samengebracht. Door de kosten van de gehele gebruiksfase te bundelen, wordt inzichtelijk wat de totale kosten zijn. Dit wordt ook wel Total Cost of Ownership genoemd. Wanneer dit principe wordt toegepast, zijn hogere investeringskosten van een installatie of renovatie te verantwoorden uit bijvoorbeeld lagere onderhouds- en energiekosten. Wist u dat ook in de sloopkosten flinke voordelen kunnen optreden, wanneer bij aanvang wordt gekozen voor herbruikbare materialen?

Aan de slag met passende financiering

Bekostigingsstelsel PO
Brochure "Financieren"

Tips
  • "Maak terugverdientijd duurzame maatregelen inzichtelijk." Tip van Ruimte-OK
  • "Zet vermeden exploitatielast in voor meerjarige financiering." Tip van Platform31 | Energiesprong
  • "Ontwerpkeuzes hebben direct effect op levensduur en waardeontwikkeling." Tip van Ruimte-OK
  • "Denk niet alleen aan de aanschafkosten. De onderhouds- en energiekosten over 15 jaar zijn vaak groter dan de aanschafkosten." Tip van RVO.nl