Licht

Bij voldoende licht in een schoolgebouw kunnen leerlingen en docenten goed leren, spelen en werken. Natuurlijk daglicht heeft een positieve invloed op gedrag en leerprestaties; kinderen zijn namelijk beter geconcentreerd bij een hoog daglichtniveau. Is er niet voldoende daglichtinval? Dan is het gebruik van kunstlicht noodzakelijk. Houd bij de keuze voor een lichtsysteem rekening met de eigenschappen die invloed hebben op de mate van comfort. Wist u bijvoorbeeld dat het hanteren van verschillende lichtniveaus gedurende de schooldag als prettig wordt ervaren? 

Frisse Scholen Toets
Installatiescan Scholen
PvE Frisse Scholen
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Slim Licht Scan
Vakantieprotocol Energie
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Voorlichtingsfilm 'een frisse school begint in de klas'
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Iedereen naar buiten? Doe de lichten uit!" Tip van Ruimte-OK