Lokale Green Deals

Door het land worden op dit moment een aantal lokale Green Deals gesloten om de leer- en werkomgeving van kinderen en docenten te verduurzamen. Bij zo’n deal worden op lokaal niveau afspraken gemaakt die passen bij de visies en ambities van alle partners. De slagingskans vergroten? Zorg voor betrokkenheid en vertrouwen, samenhang met andere projecten en ga daadwerkelijk over tot actie. Wist u dat er op dit moment al 176 scholen profiteren van lokale Green Deals?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken Aan de slag met passende financiering

Bekostigingsplafond onderwijshuisvesting
Spoorboekje maatschappelijke voorzieningen
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Breng in beeld waar lokale mogelijkheden liggen voor samenwerking." Tip van Ruimte-OK