Lucht

Voldoende frisse lucht is ontzettend belangrijk voor een prettig leer- en werkklimaat in scholen en heeft een groot effect op de prestaties van leerlingen en docenten. De luchtkwaliteit wordt gemeten door de CO2-concentratie; dit is de graadmeter voor de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht. Een gezonde omgeving realiseren? Ventileer regelmatig door het openen van ramen, deuren en roosters of gebruik van (de-)centrale ventilatiesystemen. Wist u bijvoorbeeld dat een kwart van het ziekteverzuim wordt gerelateerd aan een ongezond binnenklimaat?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken

Informatieblad - Mechanische ventilatie
Brochure "Gebalanceerde ventilatiesystemen: lessons learned"
Digitale Toolkit Milieu en Natuur
EPDB Aircokeuring
Frisse Scholen Toets
Installatiescan Scholen
Interactieve tool - Beter Leren? Ventileren!
PvE Frisse Scholen
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Vakantieprotocol Energie
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Vignet Gezonde School
Voorbeeld verankering thema natuur en milieu in schoolbeleidsplan
Voorlichtingsfilm 'een frisse school begint in de klas'
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Houd er rekening mee dat een ventilatiesysteem goed beheer en onderhoud nodig heeft." Tip van RVO.nl
  • "Ventileer het klaslokaal tijdens de pauze. Zet ramen en ventilatieroosters open." Tip van GGD GHOR Nederland