Marktbenadering en aanbesteden

Om projectambities te realiseren moeten producten of expertise die niet in huis zijn worden ingekocht. Een goed geformuleerde uitvraag maakt het gemakkelijker de markt te benaderen en de opdracht succesvol aan te besteden. Wat is de beste aanbestedingsvorm? Dat hangt af van de omvang van de opdracht, de capaciteit van de betrokken partners en de gewenste rolverdeling tussen opdrachtgever en –nemer. Wist u bijvoorbeeld dat u door de uitvraag goed voor te bereiden en één partij de regie te laten voeren kosten bespaart?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken Aan de slag met passende financiering 

Aanbesteden investeringen onderwijshuisvesting
Architectenselectie
Betrokken partijen (ver)bouwproject
Brochure "Competent Opdrachtgever"
Brochure "Financieren"
Energie & Binnenmilieu Advies - Leidraad uitbesteding
Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen
Leidraad Aanbesteden - Energieprestatiecontracten
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO

Tips
  • "Ga uit van TCO benadering." Tip van PO-Raad
  • "Organiseer een open dialoog gericht op innovatie." Tip van Platform31 | Energiesprong
  • "Investeer in goed opdrachtgeverschap." Tip van RVO.nl
  • "Goede voorbereiding voorkomt haastig werken en herstelkosten." Tip van Ruimte-OK