Monitoring

Goede monitoring van het schoolgebouw begint bij het inzichtelijk maken van de gebouw- en energieprestaties. Door periodiek te controleren of gestelde doelstellingen worden gerealiseerd, is het gemakkelijk om probleemgebieden te lokaliseren en gerichte maatregelen te treffen die leiden tot een lager energieverbruik en een beter binnenklimaat. Breng voor een goed overzicht ook het gebruik van het gebouw door leerlingen, docenten en anderen in kaart. Wist u bijvoorbeeld dat inefficiënt gebruik van verwarming en verlichting de grootste energieverspillers zijn?

Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken Aan de slag met passende financiering 

Brochure "Competent Opdrachtgever"
Frisse Scholen Toets
Installatiescan Scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen PO
Vakantieprotocol Energie
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Meten is weten." Tip van PO-Raad
  • "Nieuwe technieken maken gebouwprestaties eenvoudig en continue meetbaar." Tip van Ruimte-OK
  • 'You can't imporve, what you can't measure!' Tip van Platform31 | Energiesprong