Prestatiecontracten

Een prestatiecontract is een contract waarbij de opdrachtgever en –nemer afspraken maken op basis van meetbare en objectieve prestatiedoelstellingen. Oftewel: scholen en gemeenten betalen voor wat ze daadwerkelijk – vooraf – hebben afgesproken met een leverancier. Wat zijn de voordelen? De afspraken geven een duidelijk beeld over het kwaliteitsniveau en de onderhoudswerkzaamheden die men voor de komende jaren mag verwachten. Wist u dat door een prestatiecontract het onderhoud vaak efficiënter uitgevoerd kan worden, waardoor er minder hinder is voor leerlingen en docenten en er bovendien kosten bespaard worden?

Aan de slag met passende financiering Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken

Bekostigingsstelsel PO
Brochure "Financieren"
Frisse Scholen Toets
Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen
Installatiescan Scholen

Tips
  • "Gebruikerstevredenheid wordt steeds vaker gebruikt als prestatie-indicator." Tip van Ruimte-OK
  • "Benoem meetmethodiek duurzaamheid." Tip van Ruimte-OK