Subsidies en projectvergoedingen

Om de binnenklimaat- en energiedoelstellingen in het programma van eisen te behalen, kan het nodig zijn om extra acties te ondernemen. Subsidies en projectvergoedingen kunnen een welkome aanvulling zijn op de bekostiging van duurzame maatregelen. Het is in veel gevallen de moeite waard om uit te zoeken of er passende subsidies beschikbaar zijn. Maar waar te beginnen? Doe navraag bij uw gemeente en provincie, en neem eens een kijkje op de website van RVO.nl. Wist u dat sommige energie- en groenfondsen naast gunstige leningen ook subsidies verstrekken?

Aan de slag met passende financiering Lokale Green Deals Scholen: inspirerende praktijken

Bekostigingsplafond onderwijshuisvesting
Bekostigingsstelsel PO
Besteding onderwijshuisvesting gemeenten
Brochure "Financieren"
Brochure "Renoveren"
Subsidieregelingen ISDE en SDE+

Tips
  • "Aanvullend budget kan worden verkregen vanuit middelen voor duurzaamheid en multifunctionaliteit." Tip van Ruimte-OK