Temperatuur

Een aangename temperatuur binnen het schoolgebouw verhoogt het leer- en werkcomfort van docenten en leerlingen. De optimale temperatuur voor leren is 20°C is en leerprestaties nemen boven de 25°C af. Om deze temperatuur te bereiken moet het schoolgebouw in de winter worden verwarmd en tijdens de zomerperiode soms worden gekoeld. Houd bij het regelen van de temperatuur rekening met de activiteiten die er plaatsvinden. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen ook warmtebronnen zijn en zij gemiddeld 70W produceren?

Digitale Toolkit Milieu en Natuur
EPDB Aircokeuring
Frisse Scholen Toets
Installatiescan Scholen
Interactieve tool - Beter Leren? Ventileren!
PvE Frisse Scholen
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
Vakantieprotocol Energie
Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO scholen
Vignet Gezonde School
Voorbeeld hitteprotocol voor basisscholen
Voorbeeld verankering thema natuur en milieu in schoolbeleidsplan
Voorlichtingsfilm 'een frisse school begint in de klas'
Werkboek de Waardevolle School

Tips
  • "Sluit de zonwering tijdig, ook van ruimten die (nog) niet in gebruik zijn." Tip van GGD GHOR Nederland
  • "De ideale temperatuur voor leren ligt tussen de 18-22 graden boven de 26°C nemen leerprestaties af." Tip van GGD GHOR Nederland