Totaalaanpak

We spreken van een geïntegreerde of totaalaanpak wanneer (bijna) alle aspecten van het bouwen van een school in één keer worden uitgevraagd, namelijk; het ontwerp, de bouw, het onderhoud, de financiering en het beheer. Hoe houdt u het overzichtelijk en haalbaar? Stem de aanbestedingsstrategie af met de betrokken partijen, formuleer heldere prestaties en daag de markt uit. Houdt het daarbij simpel in zowel de procedures als de uitvraagspecificaties en de bijbehorende contracten. Wist u dat door heldere afspraken faalkosten vaker voorkomen kunnen worden?

Aan de slag met passende financiering

Bekostigingsstelsel PO
Brochure "Financieren"
Volledige doordecentralisatie

Tips
  • "Formuleer heldere en meetbare prestaties." Tip van Ruimte-OK
  • "Maak energieverbruik integraal onderdeel van de totale vastgoedfinanciering." Tip van Ruimte-OK
  • "Investeer in de samenwerking." Tip van Ruimte-OK