Over ons

In een slim schoolgebouw, leer je beter. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom maken we het scholen gemakkelijk om betaalbare, groene verbeteringen door te voeren. Wij bundelen kennis, reiken hulpmiddelen aan en brengen partijen samen om van elkaar te leren. Zo dragen wij bij aan groene groei van Nederland.

Doel 

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel waarvoor in 2015 diverse partijen het akkoord voor Green Deal Scholen tekenden. Inmiddels is een gedegen uitvoeringsprogramma ontwikkeld om schoolbesturen én gemeenten te helpen om samen te verduurzamen. Dit uitvoeringsprogramma loopt van 2015 tot 2017. 

Afbeelding promofilm 2.png

Achtergrond

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen ruim 2.4 miljoen leerlingen les en werken bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten én een hoger ziekteverzuim. Ook brengen deze zaken onnodig hoge exploitatielasten met zich mee.

Organisatie

Een breed scala aan partijen ondersteunt de Green Deal Scholen. Die grote betrokkenheid heeft alles te maken met de belangrijke rol die scholen vervullen in onze maatschappij. 
Lees verder >> 

Hiernaast vindt u een overzicht van de betrokken partijen. 

Wat gaan we doen?

De onderstaande infographic laat zien hoe we u bij iedere stap kunnen helpen (klik hier voor de volledige weergave).

Uitsnede Infografic definitief WAA001-infov-web.jpg

Wat gaan we bereiken?

Met de Green Deal Scholen zorgen we ervoor dat schoolbesturen en gemeenten toegerust zijn om samen de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken. En dat zij daadwerkelijk in actie komen. Wij werken aan de hand van zes resultaatslijnen:

  1. Betrokkenheid en gezamenlijke ambitie (agendering)
  2. Kennisinfrastructuur (vraagarticulatie)
  3. Gebouwinzicht (gegevens)
  4. Quick-wins
  5. Aansluiting vraag en aanbod
  6. Innovatie