GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD'en en GHOR-bureaus. De belangrijkste taak als landelijke vereniging is het collectief behartigen van de belangen van de leden. Deze leden zijn de directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD'en en GHOR bureaus. De belangenbehartiging richt zich op de politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publieksgroepen. 

 

GGD GHOR logo.PNG

Waarom vindt GGD GHOR Nederland de Green Deal Scholen belangrijk?
"
Uit onderzoek blijkt dat een leerling op een Gezonde School beter presteert. De omgeving is daarbij van groot belang. Daarom ondersteunt GGD GHOR Nederland met de GDS schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen."

Wat is de missie van GGD GHOR Nederland binnen de Green Deal Scholen? 
"
Een gezonde(re) schoolomgeving, zodat leerlingen en leraren optimaal kunnen leren én werken."

"Aandacht voor een goed binnenmilieu en hiermee een gezonde schoolomgeving, is essentieel bij het verduurzamen van schoolgebouwen."

Merel Linthorst, Juliët Hoff & Ester Luijmes werken namens GGD GHOR Nederland aan de Green Deal Scholen.