Klimaatverbond Nederland

De leden van het Klimaatverbond (gemeenten, Provincies en Waterschappen) hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar. De unieke combinatie van lobby en projecten  maakt dat het Klimaatverbond veel kennis en een sterk netwerk heeft. Bovendien hebben wij een sterke inhoudelijke focus op klimaat en duurzame energie. 


 

Logo Klimaatverbond.jpg

 

Waarom vindt Klimaatverbond Nederland de Green Deal Scholen belangrijk?
"
Gemeenten hebben een nauwe band met hun scholen. Scholen vormen op hun beurt een belangrijke schakel in de wijk. Leerlingen werken aan hun toekomst, ouders zijn betrokken, wijkbewoners maken gebruik van de voorzieningen. Met duurzame scholen laten we zien wat allemaal mogelijk is en het zorgt daarmee voor meer bewustwording. We zorgen op die manier een belangrijke basis voor een duurzame toekomst."

Wat is de missie van Klimaatverbond Nederland binnen de Green Deal Scholen? 
"We onderschrijven de missie van de Green Deal Scholen volledig. En wij vinden daarbij de samenwerking tussen alle partijen van groot belang. Wij zorgen voor oplossingen die aansluiten op belangen en mogelijkheden van kinderen en schoolmedewerkers. Daarom kijken wij vanuit hun perspectief naar verbeteringen."

"Betrek leerlingen nadrukkelijk en neem hun gedachten en adviezen op in de ontwikkeling naar een duurzame school."

Ruud van Vliet & Paul Basset werken namens Klimaatverbond Nederland aan de Green Deal Scholen.