Organisatie

Een breed scala aan partijen ondersteunt de Green Deal Scholen. Die grote betrokkenheid heeft alles te maken met de belangrijke rol die scholen vervullen in onze maatschappij. Hieronder vindt u een overzicht van de betrokken partijen.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers zijn het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. Zij maken de uitvoering van de Green Deal Scholen financieel mogelijk.

Programmaraad

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die de Green Deal Scholen hebben ondertekend. De leden van de programmaraad geven hun mening over ingebrachte standpunten en ideeën. Ook delen zij het gedachtegoed van het uitvoeringsprogramma actief met hun eigen achterban. Er is periodiek overleg tussen de opdrachtgevers en de programmaraad.

Deelnemers zijn afgevaardigden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de VNG, de PO-Raad, de VO-Raad, Klimaatverbond Nederland en Ruimte-OK.

Programmateam

Het programmateam gaat actief aan de slag met de uitvoering van het programma. Dit programmateam bestaat uit de VNG, PO-Raad, VO-Raad, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-OK, RVO.nl (secretaris), GGD GHOR Nederland en Platform31 | Energiesprong. De VNG en PO-Raad voeren hierbij het overall programmamanagement uit (inclusief budgetbeheer en verantwoording).