Platform31 | Energiesprong 

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gezonde gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, zorginstellingen en ook scholen. 

 

Platform 31.jpg

Waarom vindt Platform31 | Energiesprong  de Green Deal Scholen belangrijk?
Deze samenwerking vanuit de belangrijkste stakeholders en kennispartners op het thema verduurzaming van schoolgebouwen biedt unieke kansen om prestatiegerichte vraag en innovatief aanbod samen te brengen en inspirerende voorbeelden te creeren. 

Wat is de missie van Platform31 | Energiesprong binnen de Green Deal Scholen? 
Nul op de Meter voorbeeldprojecten realiseren bij geschikte marktcondities.

"Grootschalige en ambitieuze renovatie van na-oorlogse seriematig gebouwde scholen kan een beter alternatief zijn dan nieuwbouw! Vermeden exploitatielasten kunnen dit deels financieren. Een gegarandeerd gezond binnenklimaat en energieneutraal toekomstbestendig gebouw wordt daarmee mogelijk. Als u een ander ambitieniveau nastreeft let dan op dat uitvoering van quick wins verdere verduurzaming kan dwarsbomen!"

Olivier Lauteslager, Ivonne Bulthuis, Jaap van der Wal, Jim Teunizen, Felix van Gemen, Atto Harsta werken namens Platform31 | Energiesprong aan de Green Deal Scholen.